MARMARA PROJECT (Starting)

MARMARA PROJESİ (Başlarken)

Marmara, Türkiye’nin Kuzey-batısında yer alan ve GSYİH’nın yarısından fazlasının üretildiği bölgenin adıdır. En büyük kenti olan tarihi İstanbul ve diğer illerle birlikte ülkenin en büyük nüfus yoğunluğunu barındırır.

MARMARA PROJESİ (Başlarken)

Marmara bölgesi adını bölgedeki Marmara İçdenizinin ortasındaki en büyük ada olan Marmara adasından alır. Marmara Adasının ilginç özelliği vardır. Marmara adası, kelime kökeni itibariyle Latincedeki “shining stone” yani parlayan taş anlamına gelen Marmaros kelimesinden türeyen İngilizcedeki “marble” mermer kelimesinden gelmektedir.

Biz de proje için ülkenin en büyük bölgesini pilot bölge olarak seçmeye karar verdik.

Marmara Blokzinciri Pojesi Vadeli Çekler ve Senetlerden esinlenerek ortaya çıkarılan ancak bunlardan bağımsız Açık Kaynak bir projedir. Proje; Kredinin/paranın, Doğal Kredi Döngüsüne Dayalı olarak MERKEZSİZ, DAĞITIK,  FAİZSİZ şekilde TABANDA mal ve hizmet döngüsü içerisinde üretilmesini amaçlar.

Sıfır-karşılıksızlık ilkesiyle geliştirilen projenin en önemli özelliği karşılıksızlıkların giderilmesi için getirilen yenilikçi ve “yaratıcı” blokzinciri çözümü yaklaşımdır.

Projede, Lira, Dolar ve/ya Avro gibi fiat paralar endeksli krediler üretilirken karşılıksızlıkları önleyebilmek için teminatlandırma olarak arka planda madenciliği yapılan Marmara koin tutulmaktadır. Projenin olmazsa olmazlarından ve yenliliklerinden birisi olarak zaman kilitli koin kavramı ön plana çıkmaktadır.

Üretilecek her 2 Marmara koinden birisi zaman kilitli olacaktır. Projede sıfır-karşılıksızlık ilkesi gereği Keşideci (kredi üretici), Hamil ve Cirantalar (kredi aktarıcı) proje ana paydaşları olarak anılmaktadır. Keşideci ve hamilin madencilik yapabilmelerine yönelik olarak %75 staking kullanılacaktır. Böylece normal laptoplarla madencilik yapmaları hedeflenmektedir.

31 Ekim 2018’de gerçekleştirilen Marmara Çalıştay’ında iş gereksinimleri gereği topluluk Komodo Teknolojileri ile yürümeye karar vermiştir. İş gereksinimleri de Komodo Blokzinciri Ekosistemi kurucu lideri James Lee başta olmak üzere topluluk içerisinde Açık Kaynak tartışmaları sonucunda kararlaştırılmıştır.

Önümüzdeki günlerde Marmara Chain konusunda topluluktan gelişmeleri takip edebilirsiniz.

Discord Adresi: https://discord.gg/dVkCNDmt

Marmara Çalıştayı Videoları: Youtube ve ilgili adreslerden bulunabilir. 

Prof. Dr. B. Gültekin Çetiner

Marmara Chain Founder
Marmara Projesi Kurucusu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir